جملات آموزنده

سخن | جملات زيبا | جمله | سخن بزرگان | جملات بزرگان | جملات | جملات قصاردر بين تمامي مردم تنها عقل است که به عدالت تقسيم شده زيرا همه فکر مي‌کنند به اندازه کافي عاقلند. رنه دکارت


مانند آسمان بخشنده ومانند زمين افتاده باش ، رمز زندگي همين است. مولير


هم رنگ ديگر کسان شدن ، باور هيچ کدام از بزرگان نبوده است . حکيم ارد بزرگ


هر وقت خواستي در کار کسي شيطنت کني، اول خودت را به جاي او بگذار! . ژول ورن


پيروزي آن نيست که هرگز زمين نخوري، آنست که بعد از هر زمين خوردني برخيزي. مهاتما گاندي


اگر قرار باشد بايستي و به طرف هر سگي که پارس مي‌کند سنگ پرتاب کني، هرگز به مقصد نمي‌رسي. لارنس استرن


مهم نيست که ديگران ما را باور کنند ، مهم آن است که خود خويشتن خويش را باور کنيم . حکيم ارد بزرگ


نقيض يک قضيه صادق يک قضيه کاذب است، اما نقيض يک حقيقت ژرف گاهي حقيقت ژرف ديگري است. نيلس بور


اگر زندگي با تو سرناسازگاري دارد تو با او سازش کن. اسپارت


داناي روشندل کسي است که به فرمان ديو از راه يزدان پاک جهان آفرين برنگردد. حکيم بزرگمهر


زيبارويي که مي داند زيبايي ماندني نيست پرستيدني است. حکيم ارد بزرگ


صرفه جويي بخودي خود هنر و منبع درآمد است. سه نه ک


درباره آدمها از سوالاتي که مي‌پرسند قضاوت کن نه از جوابهايي که مي‌دهند. ولتر


براي يک زندگي خوب: مثل سگ کارکن، مثل اسب بخور، مثل روباه فکر کن و مثل خرگوش بازي کن. جرج آلن


مرداني که بيشتر از جايگاه و هنجار زنان پشتيباني مي کنند خود بيشتر از ديگران به نهاد زن مي تازند . حکيم ارد بزرگ


قشنگترين چيزهاي دنيا نه قابل ديدن و نه حتي قابل لمس کردن هستند. بلکه بايد آنها را با قلب خود حس کنيد. هلن کلر


بيست سال بعد، بابت کارهايي که نکرده‌اي بيشتر افسوس مي‌خوري تا بابت کارهايي که کرده‌اي. بنابراين روحيه تسليم‌پذيري را کنار بگذار. از حاشيه امنيت بيرون بيا. جستجو کن. بگرد. آرزو کن. کشف کن. مارک تواين


از دواج قرارداد دونفره اي است که در همه دنيا اعتبار دارد. مارک تواين


آدمها را آنگونه بخواهيم که هستند نه آنگونه که مي خواهيم . حکيم ارد بزرگ


نبوغ ، جوهر تفکر است . ژان پل ساتر


آنکه ثروت خود را باخت ، زياد باخته است ولي آنکه شهامت خود را باخت پاک باخته است . سروانتس


افراد منطقي خودشان را با دنيا تطبيق مي‌دهند. افراد غير منطقي سعي مي‌کنند دنيا را با خودشان تطبيق دهند. پيشرفت بستگي به افراد غيرمنطقي دارد. جرج برنارد شاو

+ نوشته شده در  پنجشنبه هشتم دی ۱۳۹۰ساعت 23:16  توسط دوست پارمیس  |